» Sprzedaż materiałów sypkich

Sprzedaż materiałów sypkich

 • MIESZANKA 0-2MM
  Mieszanka mineralna na ciągi pieszo-rowerowe o frakcji 0-2 mm. Wykonana z wysokiej jakości kruszyw. Specjalny typ mieszanki kruszyw używanej jako stabilna podbudowa pod chodniki oraz ścieżki rowerowe.. Kruszywo z deklaracją zgodności
 • MIESZANKA 0-8 MM
  Mieszanka mineralna na ciągi pieszo-rowerowe o frakcji 0-8 mm. Wykonana z wysokiej jakości kruszyw. Specjalny typ mieszanki kruszyw używanej jako stabilna podbudowa pod chodniki oraz ścieżki rowerowe.. Kruszywo z deklaracją zgodności
 • MIESZANKA 0-4 MM
  Kruszywo o granulacji w przedziale 0-4 mm. W budownictwie stosuje się go do miałowania nawierzchni z kruszyw. Kontakt z wilgocią sprawia, że zamienia się w spoiwo wypełniające wolne przestrzenie. Może być też użyty jako mieszanka na podbudowę.
 • MIESZANKA 0-31,5 S MM
  Kruszywo łamane wykorzystywane w budownictwie i drogownictwie .Wielofunkcyjny materiał naturalny będący mieszanką piasku i żwiru o naturalnej barwie jasnoszarej o uziarnieniu ciągłym od 0 do 31,5 mm . Kruszywo stosowane do podbudowy dróg . Mieszanka z deklaracją zgodności
 • MIESZANKA 0-63 S MM
  Kruszywo o uziarnieniu od 0 do 63 mm , otrzymywane podczas przesiewania i mieszania o naturalnych właściwościach zagęszczających. Mieszanka stosowana do budowy dróg leśnych gruntowych oraz do podbudowy dróg i utwardzenia terenu . Kruszywo z deklaracją zgodności
 • KLINIEC 4-31,5 MM
  Kliniec o frakcji 4-31,5 mm. Kruszony kamień dolomitowy o szerokim zastosowaniu w drogownictwie, a także stosowany jako kruszywo przy przygotowywaniu podbudów pod różne inwestycje. Idealnie nadaje się do utwardzenia placów remontowych , napraw dróg , parkingów ,podjazdów, nasypów stabilizacji gruntów zwłaszcza podmokłych . Kruszywo z deklaracją zgodności
 • TŁUCZEŃ 31,5-63 MM
  Kliniec o frakcji 4-31,5 mm. Kruszony kamień dolomitowy o szerokim zastosowaniu w drogownictwie, a także stosowany jako kruszywo przy przygotowywaniu podbudów pod różne inwestycje. Idealnie nadaje się do utwardzenia placów remontowych , napraw dróg , parkingów ,podjazdów, nasypów stabilizacji gruntów zwłaszcza podmokłych . Kruszywo z deklaracją zgodności
 • GRYS 2-8 MM
  Grys we frakcji 2-8 mm. Naturalne kruszywo łamane. Stosowany między innymi jako podbudowa pod nawierzchnie z kostki brukowej, a także jako dekoracja ogrodowa – na alejki, place, do ogródków skalnych, ścieżek czy komisów samochodowych.
 • GRYS 8-16 MM
  Grys we frakcji 8-16 mm. Powstający z naturalnej skały poddawanej procesowi łamania. Kruszywo o szerokim zastosowaniu, między innymi do przygotowywania dekoracyjnych rabat, alejek, podjazdów czy gabionów. Także używany na podbudowy.
 • GRYS 16-22 MM
  Grys we frakcji 16-22 mm. Powstający z naturalnej skały poddawanej procesowi łamania. Kruszywo o szerokim zastosowaniu, między innymi do przygotowywania dekoracyjnych rabat, alejek, podjazdów czy gabionów. Także używany na podbudowy dróg dla warstwy ścieralnej wiążącej i wyrównawczej . Stosowany w budownictwie wykorzystywany jest do produkcji betonu i mieszanek mineralno-asfaltowych .Kruszywo z deklaracją zgodności
 • KAMIEŃ HYDROTECHNICZNY 90-180 MM
  Kamień o uziarnieniu od 90 do 180 mm , stosowany jest do stabilizacji osuwisk i zbocz , wzmocnień skarp , stabilizacji i wzmocnień nasypów .Kruszywo z deklaracją zgodności